Vad gör Svedalas socialtjänst

Författare: Orolig Publicerat: Nummer: 172

Jag är en väldigt orolig anhörig till en liten kille som far illa och bor i Svedala

Det har kommit till min kännedom om att det finns ett väl känt problem i Svedala gällande 2-3 kända 14-15 åriga killar som involverar småkillar i slagsmål med knivar, droghandel , mobbing, misshandel m m.

I veckan var det väldigt många bråk och slagsmål med misshandlade småkillar. Knivar hade förekommit och polis var inblandade .

Tidigare har också det varit vapen och helikopterjakt med dessa killar inblandade och mycket annat.

Nu undrar jag vad ni på socialtjänst gör med dessa väl kända killar?
Måste vi som anhöriga gå till tidningarna för att få stopp på dessa orosmoment som har härjat i Svedala mer än ett år utan att något händer?

Jag kommer inte att släppa denna frågan förrän man ser något agerande från er på socialtjänsten

Mvh
Väldigt orolig anhörig

Svar från Socialtjänsten

Besvarat:

Hej!

Det är bra att du som vuxen uppmärksammar och reagerar på dessa saker som händer.

Socialtjänsten har en tät samverkan med polisen och andra aktörer såsom kultur och fritid och trygghetsvärdar. Denna konstellation träffas bland annat varje vecka. På dessa möten uppmärksammas olika orosmoment gällande bland annat droger och våld kopplat till ungdomar. Det rådande läget som du beskriver är känt och man arbetar på olika sätt med detta. Bland annat arbetar socialtjänsten och polisen tillsammans med Youngster, som är ett arbetssätt där man har samtal med ungdomar som på olika sätt befinner sig i riskzon och dess föräldrar.

Om man som privatperson är orolig för ett barn eller ungdom kan man göra en orosanmälan, denna kan göras anonymt. När en sådan inkommer har socialtjänsten skyldighet att ta kontakt med ungdomen och dennes föräldrar. Om socialtjänsten konstaterar att behov finns av stöd kommer sådant att ges. Mer information om anmälan finns här; https://www.svedala.se/bo/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/anmalan-till-socialtjansten/ alternativt söka på ”Anmälan till socialtjänsten” i sökfältet på Svedala.se. Kontakt med socialtjänstens mottag tas genom Kundservice på telefon 040-626 80 00.

Förutom svaret som ges här, kommer dina synpunkter att lämnas vidare till politiker i socialnämnden.

Med vänlig hälsning,
Socialtjänsten

Gå tillbaka till föregående sida