Rädd

Författare: Ledsen Publicerat: Nummer: 51

Jag är rädd för min man. Han har hotat att slå mig många gånger. Jag vill inte göra någon polisanmälan, för han har ju inte slagit mig. Men jag börjar bli orolig för min säkerhet. Var skall jag vända mig för att prata med någon om detta?

Svar från Socialtjänsten

Besvarat:

Hej!
Du har hamnat i en eskalerande situation där du känner dig otrygg och hotad i en nära relation.
Socialsekreterare på Vuxenenheten erbjuder stöd och behandling för vuxna som är eller har varit utsatta för våld samt för personer som utövar våld. Kontakta Kundservice på telefon 040-626 80 00 och be att få prata med mottaget på socialtjänsten.

Mer information om stöd och hjälp kan du läsa på denna länk:
https://www.svedala.se/bo/omsorg-och-hjalp/vald-i-nara-relation/

Med vänlig hälsning,
Socialtjänsten

Gå tillbaka till föregående sida