Praktik för unga

Författare: Undrande mamma Publicerat: Nummer: 37

Hej, jag undrar vart min son, som är 18 år, kan vända sig för att få hjälp att hitta praktik eller arbete? Han har ingen fullföljd utbildning, hoppat av gymnasiet andra året.

Svar från Socialtjänsten

Besvarat:

Hej!
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som gått ut grundskolan men som inte går i gymnasiet nu eller inte har fullföljt en utbildning på nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar under 20 år.
Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Följ länken för att läsa mer, där finns även kontaktuppgifter:
https://www.svedala.se/arbeta/arbete-och-integration/arbete/ung-utan-jobb/

Med vänlig hälsning,
Socialtjänsten

Gå tillbaka till föregående sida