Orolig granne

Författare: Granne Publicerat: Nummer: 43

Hej,
Jag är orolig för våra grannars flicka som är 10 år. Hon verkar så ledsen. Jag hör ofta föräldrarna skrika högt på henne och vid två tillfällen har jag sett pappan ta henne hårt i armen. Jag funderar på om jag skall ringa till socialtjänsten, vart vänder jag mig och kan jag vara anonym?

Svar från Socialtjänsten

Besvarat:

Hej!
Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till kommunens socialtjänst.

Du behöver inte veta säkert hur barnet har det. Du kan anmäla om du tror att ett barn far illa i hemmet eller någon annanstans. Det är sedan socialtjänstens arbete att undersöka hur barnet har det och om det behöver skydd eller stöd.

Du har möjlighet att vara anonym när du anmäler, men utredningsförfarandet underlättas ofta av att du inte är det. Det är viktigt att du tänker på att inte uppge ditt namn eller andra uppgifter om dig om du önskar vara anonym. Om du uppger ditt namn eller andra uppgifter som kan identifiera dig går det inte längre att vara anonym.

En orosanmälan kan ske såväl muntligt som skriftligt. Muntlig anmälan görs till Socialtjänstens mottagningsfunktion.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här:
https://www.svedala.se/bo/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/misstanke-om-barn-som-far-illa/

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Socialtjänsten

Gå tillbaka till föregående sida