Kan inte bo hemma

Författare: Leva Publicerat: Nummer: 47

Sjuttonåring som inte kan bo hemma pga trubblig hemmiljö. Nu vill han flytta till egen lägenhet i den orten han studerar. Han mår inte bra av att bo hemma. Socialen är kontaktad men det velas. Ingen vet vad den andra gör.

Kan socialen i hemkommunen hjälpa till att betala denna lägenhet?
Tänker det är för barnets bästa. Sjuttonåringen i fråga har inte bott hemma sen skolan började.

Svar från Socialtjänsten

Besvarat:

Hej!
Det du beskriver är en besvärlig situation för honom. Det är mycket positivt att han fortsätter studera och söker lösningar angående boendet.
Generellt när man är minderårig är det vårdnadshavaren som är ansvarig för barnet och omsorgen om barnet. Detta ansvar sträcker sig till hen är 18 år eller 21 år om den unge studerar på gymnasienivå. Det innebär att vårdnadshavaren har ansvar för att den unge har boende, ekonomi och omsorg.

Om vårdnadshavaren inte kan eller på annat sätt förmår att ta detta ansvar kan socialtjänsten göra bedömningen att de går in med det stöd och den hjälp som behövs för att tillgodose den unges behov.
När man studerar på annan ort kan man också söka extra bidrag från CSN det kan vara bra att prata med skolkurator eller SYV (studie-och yrkesvägledare) för att se vilka möjligheter hen har till ekonomisk hjälp.

Vi hoppas att vårt svar är till hjälp och önskar honom lycka till med studierna.

Med vänlig hälsning,
Socialtjänsten

Gå tillbaka till föregående sida