Kan barn omhändertas om de bor trångt?

Författare: Orolig Publicerat: Nummer: 42

Kan barn omhändertas om de bor trångt?

Svar från Socialtjänsten

Besvarat:

Hej!
På den frågan är vårt spontana svar nej. Bara på grund av trångboddhet kan inte barn omhändertas.

I LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, står det inledande att insatser för barn och unga i första hand ska göras i samförstånd med barnet och den unge och dennes föräldrar enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Detta är utgångsläget. Om en familj bor trångt och socialtjänsten ser detta som ett problem, bör socialtjänsten diskutera med föräldrarna om hur man ser på problemet och om man kan erbjuda någon hjälp för att en förändring ska kunna ske.

För att omhänderta ett barn måste vissa allvarliga omständigheter föreligga för att kunna bereda ett barn vård enligt LVU. I 2 § LVU finns de kriterier angivna när omsorgerna kring barnet brister.

“2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.”

I 3 § LVU finns kriterierna för omhändertagande av den unge när det är den unges eget agerande som orsakar behovet av vård enligt lagen.

“3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.”

Vi hoppas att det är tydligt nog att endast trångboddhet inte kan utgöra grund för ett omhändertagande enligt LVU.

Med vänlig hälsning,
Socialtjänsten

Gå tillbaka till föregående sida