Journaler

Författare: Frågaren Publicerat: Nummer: 53

Kan jag begära ut journaler ifrån min socialsekreterare utan att hon får reda på att jag begärt ut dom? Eller måste hon skriva ut journalerna som handlar om våra möten?

Svar från Socialtjänsten

Besvarat:

Hej!
När du begär ut journalen kommer det att dokumenteras i din journal vilket gör att den som läser journalen kommer att se att handlingar lämnats ut.
Innan handlingar som upprättas inom socialtjänsten kan lämnas ut måste en sekretessprövning eller en menprövning göras. Detta innebär att en tjänsteman prövar om ett utlämnande av handlingar kan vara menligt (vara ett intrång i den personliga integriteten) för den eller de personer som handlingen berör. Vanligtvis får du ta del av uppgifter som rör dig själv. Vissa uppgifter i journalerna kan dock vara överstrukna t.ex. namn.

Med vänlig hälsning,
Socialtjänsten

Gå tillbaka till föregående sida