Fråga ang intervju till uppsats

Författare: Rebecca Publicerat: Nummer: 171

Hej! Mitt namn är Rebecca Olander och läser socialt arbete på Lunds universitet. Just nu gör jag en uppsats om omplacering av barn och ungdomar och problematiken kring det. Syftet med min undersökning är att få en bredare förståelse till varför vissa ungdomar behöver omplaceras ett flertal gånger.
Jag undrar om jag kan komma i kontakt med någon som skulle vilja ställa upp på en intervju kring detta ämne, gärna via mejl. Det är endast jag som kommer läsa svaren och i rapporten kommer jag göra en sammanfattning av svaren och du kommer endast benämnas som intervjuperson och inte med några namn. Jag skulle gärna vilja ha intervjun över mejl om det är okej, då kan jag gå tillbaka och titta på svaren och få det så riktigt som möjligt i min rapport, utan att misstolkningar sker.

Tack på förhand!

Mvh Rebecca Olander

Svar från Socialtjänsten

Besvarat:

Hej Rebecka!

Tyvärr har vi inte möjlighet att hjälpa till med detta detta för närvarande, bland annat av tidskäl. Vi hoppas att du får napp i någon annan kommun. Lycka till med ditt arbete!

Med vänlig hälsning,
Socialtjänsten

Gå tillbaka till föregående sida