Försörjningsstöd med barn på halvtid

Författare: Ensamstående Publicerat: Nummer: 46

Hej, en fundering angående riksnorm för försörjningsstöd: Hur räknas normen för barn om man bor ensam men har två barn på halvtid? Är det enligt normen på sociastyrelsen eller halva beloppet per barn?

Svar från Socialtjänsten

Besvarat:

Hej!
Barn och ungdomar bör räknas som medlemmar i hushållet, både där de stadigvarande bor och där de vistas under umgängestid. Grundtanken är att barn har rätt till samma summa oavsett vilken förälder de vistas hos. I Socialstyrelsens riktlinjer framgår det att socialnämnden bör beräkna kostnaderna efter det antal dagar barnet eller ungdomen vistas hos respektive förälder.

Genom att räkna på det här sättet missgynnar man inte barn med skilda föräldrar. Om du är intresserad av att fördjupa dig i ämnet kan du titta i Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2013-12-31.pdf

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Socialtjänsten

Gå tillbaka till föregående sida