Arbetslös – hjälp av kommunen?

Författare: Undrar Publicerat: Nummer: 41

Hej, jag är arbetslös och tror att jag behöver söka socialbidrag. Kan kommunen hjälpa mig att hitta arbete eller praktik?

Svar från Socialtjänsten

Besvarat:

När du gör en nyansökan om ekonomiskt bistånd kallas du till besök hos en arbetsmarknadssamordnare på Arbete och intration. Om du beviljas ekonomiskt bistånd ställs det krav att kontinuerligt följa din arbetsmarknadsplan som görs upp tillsammans med arbetsmarknadssamordnaren. Du tar själv ansvar för din väg mot självförsörjning och vi stöttar dig på vägen. Är du osäker på dina förutsättningar eller vad du vill arbeta med kan vi vägleda dig. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

För mer information och kontaktuppgifter följ denna länk:
https://www.svedala.se/arbeta/arbete-och-integration/arbete/din-vag-till-arbete/

Med vänlig hälsning,
Socialtjänsten

Gå tillbaka till föregående sida