Fråga Socialtjänsten

Vår socialrådgivning på nätet vägleder dig i dina bekymmer.

Här kan du:

  • ställa frågor anonymt kring bland annat ekonomi, föräldraskap, familjerätt och missbruk
  • läsa och ta del av redan ställda frågor och svar

Vi som arbetar inom Individ- och familjeomsorg samt Arbete och integration besvarar din fråga. Svaret hittar du under rubriken Frågor och svar inom fem arbetsdagar.

Kontakt

Vill du ställa frågor av brådskande karaktär, ställa frågor som rör dig personligen eller ansöka om stöd kontakta Kundservice på telefon 040-626 80 00.